Υπακρωμιακός Πόνος του Ώμου (ΥΠΩ) – Η αποτελεσματικότητα της Φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στον Υπακρωμιακό Πόνο του Ώμου (ΥΠΩ)

Υπακρωμιακός Πόνος του Ώμου (ΥΠΩ) – Η αποτελεσματικότητα της Φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στον Υπακρωμιακό Πόνο του Ώμου (ΥΠΩ)

Σε μια πολύ πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση [1] που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2020 οι ερευνητές προσπάθησαν να ρίξουν φως στην αποτελεσματικότητα των μη χειρουργικών παρεμβάσεων στην συνηθέστερη αιτία του πόνου στον ώμο η οποία ονομάζεται υπακρωμιακός πόνος....