Το κέντρο μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξατομικευμένη Φυσικοθεραπευτικη Αξιολογηση.

Η Φυσικοθεραπευτικη Αξιολογηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο Φυσικοθεραπευτής συλλέγει όλα τα υποκειμενικά συμπτώματα του ασθενή, καταγράφει, ταξινομεί και επεξεργάζεται τα αντικειμενικά του ευρήματα, προκειμένου να επιλέξει τα κατάλληλα μέσα και τεχνικές που θα εφαρμόσει στην Φυσικοθεραπευτική του παρέμβαση.

Είναι απαραίτητη πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, αλλά και κατά την διάρκεια και το τέλος της θεραπείας, σαν μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Φυσικοθεραπευτικού του πλάνου.

Φυσικοθεραπευτικη Αξιολογηση – Η διάρκεια της είναι περίπου από 30′- 60′ και περιλαμβάνει :

 • Λήψη εκτενούς Ιστορικού
 • Αξιολόγηση Πόνου
 • Επισκόπηση (συμμετρία, ατροφία, οιδήματα κ.ά.)
 • Εξέταση Κίνησης (παθητική – ενεργητική – με αντίσταση)
 • Αξιολόγηση Αισθητικότητας – Αντανακλαστικών – Δερματική Κατανομή
 • Λειτουργικές Δοκιμασίες
 • Κινήσεις Joint Play
 • Ανάλυση Στάσης του Σώματος
 • Κινηματική Ανάλυση Βάδισης
 • Αξιολόγηση Σπονδυλικής Στήλης
 • Μέτρηση Εύρους Αρθρώσεων (ROM)
 • Έλεγχος Μυικής Ισχύος (Δυναμομέτρηση)
 • Test Ελέγχου Ισορροπίας & Ιδιοδεκτικότητας
 • Test Ελέγχου για πιθανές πτώσεις (σε ηλικωμένους)
 • Έλεγχος Καρδιακού Ρυθμού – Αρτηριακής Πίεσης
 • Μέτρηση Οξυγόνωσης Αίματος (SpO2)
 • Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας του ατόμου και των Καθημερινών του Δραστηριοτήτων

Συγκεκριμένα ακολουθείται:

 • λήψη ιστορικού και ερωτημάτων γύρω από το πρόβλημα
 • κλινική αξιολόγηση
 • των δομών του προβλήματος (άρθρωση, μύες, νεύρα, κ .α) ή άλλων δομών που μπορεί να δυσχεραίνουν τα συμπτώματα χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό από τον ασθενή
 • παρατηρούνται τυχόν ατροφίες, δυσμορφίες, παραμορφώσεις, κ. ά.
 • αξιολογούνται απλές κινήσεις και τυχόν λανθασμένα κινητικά πρότυπα
 • ολοκληρώνοντας τη συλλογή στοιχείων αξιολόγησης γίνεται η εκτίμηση όσον αφορά τη φύση της πάθησης, το στάδιο που βρίσκεται, τα πιθανά υπεύθυνα λανθασμένα στατικά και κινητικά πρότυπα, τρόποι αντιμετώπισης, θεραπείας, αυτοβελτίωσης, πρόληψης
 • Κύριος στόχος μας μέσα από τη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση είναι ο ασθενής να έχει κατανοήσει πλήρως τη φύση του προβλήματός του, να έχει καλύψει τυχόν απορίες και να έχει όλες τις πιθανές σύγχρονες λύσεις θεραπείας / πρόληψης γύρω από αυτό.

Tip: Μετά το άρθρο για την Φυσικοθεραπευτικη Αξιολογηση, ενημερωθείτε με ένα κλικ σχετικά με την Λειτουργική Αποκατάσταση.