Λειτουργικη Αποκατασταση, o βασικός στόχος της φυσικοθεραπείας είναι η πλήρης λειτουργική επανένταξη του ασθενή στην φυσιολογική καθημερινότητα του. Aπαλλαγμένος από τα συμπτώματα και επαρκώς δυνατός και σταθερός. Αυτό επιτυγχάνεται κατά βάση με την λειτουργική αποκατάσταση. Περιλαμβάνει την ενεργητική συμμετοχή του ασθενή μέσα από στοχευμένες στο πρόβλημα ασκήσεις, συμβουλές ώστε να επιτευχθεί η επανεκπαίδευση της σωστής λειτουργικότητας σε συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή. Είναι το βασικό κομμάτι μιας συνολικής παρέμβασης. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση, την καταπολέμηση των συμπτωμάτων, την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση της ισορροπίας.

Επέκταση Παραδοσιακών στοιχείων κίνησης / άσκησης

Η λειτουργική αποκατάσταση είναι μια επέκταση των παραδοσιακών στοιχείων της κίνησης / άσκησης. Ο σκοπός των οποίων είναι να επιστρέψει τον θεραπευόμενο σε πιο πολύπλοκα πρότυπα κίνησης. Περιλαμβάνει το συστηματικό ποσοτικό προσδιορισμό τόσο της φυσικής λειτουργίας όσο και των ψυχολογικών παραγόντων, που οδηγούν τη θεραπευτική διαδικασία. Το λειτουργικό πρόγραμμα αποκατάστασης ενσωματώνει την ευκινησία και την ιδιοδεκτικότητα / κιναισθητική κατάρτιση. Επίσης και τα παραδοσιακά στοιχεία της άσκησης, όπως η δύναμη και την ευελιξία η οποία επιτρέπει στον ασθενή ή στον τραυματία αθλητή να συμμετέχει σε δραστηριότητες που είχε πριν από τον τραυματισμό. Μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο επανεμφάνισης της ζημίας.

Functional Rehabilitation

Η Λειτουργικη Αποκατασταση αθλητικών κακώσεων ή αλλιώς functional rehabilitation είναι η μέθοδος με την οποία συνδυάζεται μία πληθώρα τεχνικών (θεραπευτικών, προπονητικών). Με στόχο την επιστροφή του αθλητή στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Tο πρόγραμμα αυτό περνάει τον αθλητή από εξατομικευμένες δοκιμασίες δύναμης. Συντονισμού, ελαστικότητας, έκρηξης. Ισορροπίας, ταχυδύναμης, καθώς και ιδιοδεκτικότητας. Καλύπτοντας όλο το φάσμα της προετοιμασίας του για την επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο. Άρα, τα επιμέρους στοιχεία του προγράμματος αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες του αθλήματος. Αν είναι ατομικό, ή της θέσης στην οποία αγωνίζεται ο αθλητής, αν είναι ομαδικό.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια αποκατάστασης αθλητών διαφορετικού είδους μετά από χειρουργείο ΠΧΣ, μέχρι τον τέταρτο μήνα τα προγράμματά τους δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Μπαίνοντας όμως στον πέμπτο μήνα, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές για έναν παίκτη του handball στη θέση peavot. Αναγκάζεται να στρίβει πάνω στο πόδι του εκτελώντας ταυτόχρονα πάσα σουτ, σε σχέση με ένα παίκτη του volley στη θέση λίμπερο που κινείται σε χαμηλές θέσεις και εκτελεί rolls και digs.

Aνάπτυξη θεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης

Για την ανάπτυξη θεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης που καταλήγουν σε θετικά  από λειτουργική απόψεως αποτελέσματα για τον αθλητή, πρέπει  ο φυσικοθεραπευτής να διακρίνει τους παράγοντες (σωματικούς και ψυχολογικούς) που επιφέρουν  την  αποκατάσταση της ειδικής στο άθλημα ικανότητας του κάθε αθλητή. Να αναγνωρίζει με ποιον τρόπο η εφαρμογή της θεραπευτικής διαδικασίας οδηγεί στην παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Επίτευξη Στόχου

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να ενσωματώνει και να εφαρμόζει τις γνώσεις της ανατομίας, φυσιολογίας, κινησιολογίας. Παθολογίας και της επιστήμης της συμπεριφοράς (behavioral science) καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος του ασθενή. Είναι εξίσου σημαντικό ο φυσικοθεραπευτής να κατανοεί με ποιον τρόπο τα διαφορετικά είδη ασκήσεων (ασκήσεις αντίστασης, καρδιοαναπνευστικές ασκήσεις, αερόβιες ασκήσεις κτλ.) επηρεάζουν τους ιστούς. Τα διαφορετικά συστήματα του σώματος (αναπνευστικό, μυοσκελετικό κτλ.) και τι αντίκτυπο έχουν σε βασικές πτυχές της φυσικής λειτουργίας. Τέλος, ένας θεραπευτής πρέπει να έχει την ικανότητα της διδασκαλίας. Ώστε να μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές της κινητικής επανεκπαίδευσης (motor learning). Να μεταδίδει την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων (motor skills) μέσα από την καθοδήγηση (exercise instruction) και την εφαρμογή της λειτουργικής προπόνησης (functional training).

Tip: Ενηεμερωθείτε σχετικά με το Game Ready