Η μέθοδος Medical Flossing αποτελεί μια ανερχόμενη θεραπευτική παρέμβαση η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και επεκτάθηκε στην Ευρώπη από τον εκπαιδευτικό φορέα Medical Flossing που εδρεύει στη Γερμανία το 2014.

Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση ενός ειδικού ελαστικού ιμάντα (floss-band), υλικού καοτσούκ-λάτεξ, ο οποίος εφαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα για τη θεραπεία μυοσκελετικών και νευρο-μυοσκελετικών παθήσεων. Διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχετικά με την αντοχή στην τάση του και την πρόσφυση επιφάνειας, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της επιθυμητής συμπίεσης όταν περιδένεται στα διάφορα υπό θεραπεία σημεία του σώματος.

Ο θεραπευτής εφαρμόζει μια ισχυρή ισχαιμική περίδεση στο μέλος του σώματος του ασθενή, που στοχεύει η θεραπεία. Αυτή η ισχυρή περίδεση μιας ή περισσοτέρων ανατομικών περιοχών ή/και αρθρώσεων, συμβάλλει σε σημαντικές αιμοδυναμικές. Eμβιομηχανικές και νευροφυσιολογικές προσαρμογές.

Medical Flossing

Medical Flossing

Medical Flossing – Eιδικές Tεχνικές

Το Medical Flossing περιλαμβάνει ειδικές τεχνικές περίδεσης που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε ανατομική δομή. Το μεγάλο λειτουργικό πλεονέκτημα της τεχνικής Medical Flossing είναι ότι εκτελείται σε συνδυασμό με συγκεκριμένες θεραπευτικές τεχνικές. Όπως παθητική ή ενεργητική κινητοποίηση, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης ή άσκηση χαμηλής έντασης (Blood Flow Restriction Training).

Η θεραπευτική επίδραση της συγκεκριμένης τεχνικής έγκειται στο γεγονός ότι η υψηλή τοπική συμπίεση του Medical Flossing σε συνδυασμό με κίνηση (παθητική ή ενεργητική, σε ανοιχτή ή κλειστή κινητικής αλυσίδα) της πάσχουσας περιοχής. Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την θεραπεία των μυοπεριτονιακών δυσλειτουργιών.

Συνδυάζεται άριστα με κατάλληλο ασκησιολόγιο. Ενσωματώνεται με πλήθος χειρισμών και άλλων θεραπευτικών τεχνικών με σκοπό την πρόκληση ισχαιμίας και απελευθέρωσης της περιτονίας. Μέσω της εφαρμοζόμενης πίεσης και κίνησης σε λειτουργικά πρότυπα.

Medical Flossing

Medical Flossing

Η ισχαιμική πίεση αρχικά θα δημιουργήσει μία μείωση της τοπικής αιμάτωσης ενώ μετά την απομάκρυνση της πίεσης θα ακολουθήσει μια υπεραιμάτωση που θα μεταβάλει την μικροαγγειακή μορφολογία και θα αυξήσει την ινοβλαστική επιστράτευση και ενεργοποίηση, μια προσαρμογή που οδηγεί στην αναγέννηση και αποκατάσταση του τραυματισμένου κολλαγόνου. Παράλληλα μπορεί να συμβάλει σε κάθαρση του μυός από τα παράγωγα της φλεγμονής και των μεταβολιτών του πόνου και στην απευαισθητοποίηση των νευρικών απολήξεων.

Η τεχνική περιλαμβάνει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς που εφαρμόζονται σε διάφορες ανατομικές δομές του σώματος. O θεραπευτής πραγματοποιεί κινητοποίηση, ειδικές τεχνικές ή και υπομέγιστης αντίστασης άσκηση στον ασθενή-ασκούμενο. Η εφαρμογή δυναμικών χειρισμών σε λειτουργικά πρότυπα αποτελεί βασικό συστατικό της ορθής διαδικασίας αποκατάστασης. Τέλος ο θεραπευτής αφαιρεί τον ιμάντα και παρατηρεί τις άμεσες κλινικές βελτιώσεις.

Tip: Ενηεμρωθείτε σχετικά με το Kinesio Taping