Τα μη φυσιολογικά ευρήματα σε μια Μαγνητική Τομογραφία, πολλές φορές ενδέχεται να είναι απλά η φυσιολογική εξέλιξη ενός ιστού που απλώς γερνάει. 

Τι γνωρίζουμε;

 • Τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας που αφορούν στη φθορά των αρθρώσεων συχνά ερμηνεύονται ως αιτίες πόνου που προκαλούν δαπανηρές ιατρικές θεραπείες και χειρουργική επέμβαση.
 • Αλλά πολλές από αυτές τις αλλαγές στη μαγνητικής τομογραφία δεν είναι η αιτία της πρόκλησης του πόνου, απλώς αποτελούν μέρος της φυσιολογικής γήρανσης.

Τι παρατηρούμε;

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν «παθολογικά» ευρήματα μετά από μαγνητική τομογραφία σε ασυμπτωματικούς (υγιείς) ανθρώπους άνω των 40ετών:

 • Αυχένας: 5-35% εκφυλισμός δίσκου/προβολή δίσκου
 • Οσφυϊκή μοίρα: 68-96% εκφυλισμός δίσκου, 50-84%προβολή δίσκου
 • Ώμος: 55-74% ρήξη επιχειλίου χόνδρου
 • Ισχίο: 54% ρήξη επιχειλίου χόνδρου, 12% βλάβη στον χόνδρο
 • Γόνατο: 43% βλάβη στον χόνδρο, 19% ρήξη μηνίσκου, 37% οστεόφυτα

Και όλα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την αίσθηση του πόνου.

Τι οφείλουμε να κάνουμε;

 • Θεραπεύουμε τον ασθενή και ΟΧΙ την μαγνητική ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση.
 • Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλά από τα λεγόμενα «παθολογικά ευρήματα» είναι απλώς η φυσιολογική εξέλιξη της γήρανσης των ιστών και δεν χρειάζονται περαιτέρω παρεμβάσεις.
 • Χρειάζεται σωστή επεξήγηση στους ασθενείς για τα ευρήματα ώστε να μειωθεί ο φόβος της μεγάλης βλάβης. Αντίθετα να εξηγηθεί ότι αντίστοιχα ευρήματα βρίσκονται και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.
 • Η γλώσσα μετρά. Πρέπει να αποφεύγεται η λέξη «εκφυλισμός» και να χρησιμοποιείται η φράση «φυσιολογικές αλλαγές σχετιζόμενες με την ηλικία».

Η διαγνωστική απεικόνιση είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για την διαδικασία της διαφοροδιάγνωσης σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαιτέρως για την διερεύνηση σοβαρών παθήσεων που εκφράζονται ως μυοσκελετικοί πόνοι και πρέπει να χρησιμοποιούνται με την δέουσα κλινική αιτιολόγηση.

Πηγή: British Journal of Sports Medicine 2021;55:761-762.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Φυσικοθεραπεία είναι σημαντική για την υγεία μας.