Manual Therapy

Manual Therapy

Το manual therapy είναι μια εξειδίκευση στη φυσικοθεραπεία η οποία αφορά την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών προβλημάτων στην οποία ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τα χέρια του. Τόσο στην εξέταση, όσο και στη θεραπεία. Η επιλογή της θεραπείας έχει σαν στόχο την...
Φυσικοθεραπευτικη Αξιολογηση

Φυσικοθεραπευτικη Αξιολογηση

Το κέντρο μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξατομικευμένη Φυσικοθεραπευτικη Αξιολογηση. Η Φυσικοθεραπευτικη Αξιολογηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο Φυσικοθεραπευτής συλλέγει όλα τα υποκειμενικά συμπτώματα του ασθενή, καταγράφει, ταξινομεί και επεξεργάζεται τα...
Βελονισμος – Ηλεκτροβελονισμος

Βελονισμος – Ηλεκτροβελονισμος

Ο βιοιατρικός Βελονισμος είναι η μετεξέλιξη μιας πανάρχαιας θεραπευτικής μεθόδου που ξεκίνησε από την Κίνα. Βασίζεται στην τοποθέτηση ιδιαίτερα λεπτών, αποστειρωμένων βελονών μιας χρήσεως σε απόλυτα συγκεκριμένα σημεία του σώματος (σημεία βελονισμού), με σκοπό τη...
Black Roll

Black Roll

Τα Black Roll είναι αφρώδεις κύλινδροι (foam rollers) οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές ασκήσεις για τη χαλάρωση και διάταση των μυϊκών ομάδων με τη βοήθεια τεχνικών απελευθέρωσης της μυοπεριτονίας (συνδετικός ιστός των μυών). Παράλληλα, πολλαπλά...