Με τον όρο Οστικό οίδημα αναφερόμαστε σε τμήματα του οστού τα οποία εμφανίζουν ευαισθησία έπειτα από κάποιον τραυματισμό, ο οποίος ακτινολογικά δεν παρουσιάζει κάποιο κάταγμα.

Πρόκειται για τραυματισμούς που επίσης ονομάζονται και “υπο-περιοριστικά αιματώματα” και τα οποία ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές  εβδομάδες ή ακόμα και μήνες.

Αυτή η τραυματική κατάσταση (οστικό οίδημα) προέκυψε έπειτα από  την εκτεταμένη χρήση της μαγνητικής απεικόνισης (MRI), η οποία αποτελεί διαγνωστική μέθοδο για την μελέτη των τραυματισμών, ιδίως των οξέων.

Συνήθως προκαλείται από την υπερφόρτιση και την επαναλαμβανόμενη καταπόνηση μιας περιοχής του σώματος, πράγμα το οποίο έχει σαν συνέπεια το ράγισμα των δοκίδων οι οποίες στηρίζουν το σπογγώδες υλικό του οστού. 

Παρουσιάζει ποικίλα συμπτώματα, το κύριο όμως χαρακτηριστικό τους είναι ο έντονος πόνος.

Αποτελεί μία τραυματική κατάσταση στην οποία χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η μη επαρκής αποφόρτιση της αρχικής βλάβης, σημαίνει πως η περιοχή θα συνεχίσει να δέχεται αθροιστικά φορτία, τα οποία εντέλει μπορεί να οδηγήσουν σε κάταγμα ανεπάρκειας του υποχόνδριου οστού.

Το οστικό οίδημα παρατηρείται -μεταξύ άλλων- σε σημεία του σκελετού όπως το ισχίο, ο ώμος, ο αστράγαλος, ενώ η πιο συχνή άρθρωση στην οποία κάνει την εμφάνιση του είναι η περιοχή του γονάτου. 

Σύμφωνα μάλιστα με αποτελέσματα ερευνητικών μελετών, το οστικό οίδημα ενδέχεται να αποτελεί επίσης και προάγγελο της μετατραυματικής αρθρίτιδας.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων η θεραπεία του οστικού οιδήματος είναι συντηρητική. 

Διαμαγνητική Αντλία

H Διαμαγνητική Αντλία CTU MEGA 20, χρησιμοποιώντας την επιλεκτική αλληλεπίδραση στους διαφορετικούς βιολογικούς ιστούς μαγνητικών πεδίων υψηλής έντασης (2,2 Tesla), και μαγνητικών πεδίων χαμηλής συχνότητας (7 Hz) που παράγει, αποτελεί το ιδανικό θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση του οστικού οιδήματος

Καθώς το υγρό είναι διαμαγνητικό υλικό, απωθείται βίαια από την περιοχή (Διαμαγνητικό φαινόμενο).

Σημαντική είναι και η επίδρασή της στην κυκλοφορία του αίματος, καθώς η εφαρμογή του μαγνητικού πεδίου μεγάλης εντάσεως καθιστά έντονες τις Δυνάμεις Lorentz με αποτέλεσμα την μείωση των εσωτερικών τριβών στα πολύ μικρά αγγεία και κατά συνέπεια την αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας.

Επιπλέον, με την δράση της ενδογενούς βιοδιέγερσης, βοηθά στην επαναφόρτιση της κυτταρικής μεμβράνης, την ανάπλαση του ιστού και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της βλάβης του αστικού οιδήματος.

Eπικοινωνήστε μαζί μας ώστε να οργανώσουμε το ραντεβού σας για την Θεραπεία του Οστικού Οιδήματος με την χρήση της Διαμαγνητικής Αντλίας ή οποιασδήποτε άλλης πάθησης αντιμετωπίζετε!