Απαντάμε στις ανάγκες σας

Στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό εξάπλωσης του Covid-19, προτείνουμε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας με ασθενείς, στους οποίους διακόπηκε, λόγω των παραπάνω η δια ζώσης παρακολούθηση τους, καθώς και με ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επίσκεψη στο χώρο μας.

Φυσικοθεραπεία από απόσταση

Με την χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και της πληροφορικής, το εξειδικευμένο προσωπικό του φυσικοθεραπευτηρίου μας, είναι σε θέση να παρέχει μια ασφαλή εκτίμηση του προβλήματος, να προτείνει μια σειρά ενεργειών, καθώς και ένα πρόγραμμα θεραπευτικών ασκήσεων για την αποκατάσταση του.

Ενέργειες

Ο ασθενής επικοινωνεί με την γραμματεία του ιατρείου, για να κλείσει το ραντεβού,  ενημερώνοντας παράλληλα για το μέσο επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια της συνεδρίας με τον φυσικοθεραπευτή.

Στη πρώτη συνεδρία ο φυσικοθεραπευτής θα προχωρήσει στην αξιολόγηση του προβλήματος του ασθενή, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που θα αντλήσει από την περιγραφή του προβλήματος, από τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα του υποβάλλει και  από τις κλινικές δοκιμασίες, που ίσως ζητηθεί να κάνει μόνος του ο ασθενής. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης είναι πολύ σημαντικό να κοινοποιηθούν στον φυσικοθεραπευτή το ιατρικό ιστορικό, εξετάσεις (ακτινογραφίες, μαγνητικές κλπ) και η γνωμάτευση του ιατρού.

Στη δεύτερη συνεδρία και αφού ο φυσικοθεραπευτής έχει αναλύσει τα δεδομένα της πρώτης συνεδρίας, θα ενημερώσει τον ασθενή για το αν η «Φυσικοθεραπεία από απόσταση» ενδείκνυται για τη περίπτωσή του. Εφόσον η απάντηση είναι θετική, ο φυσικοθεραπευτής του αποστέλλει ηλεκτρονικά ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα ασκήσεων καθώς και απλά τεχνικά μέσα που πιθανόν να χρειαστεί για την εκτέλεση του.

Στη τρίτη συνεδρία ο φυσικοθεραπευτής επικοινωνεί με τον ασθενή και τον καθοδηγεί για την ασφαλή και ορθή εφαρμογή των ασκήσεων ζητώντας του να κάνει κάθε μια από αυτές και για όσες φορές χρειαστεί, on camera μέχρι να γίνουν όλες σωστά, καταγράφοντας παράλληλα τις αντιδράσεις του (πόνο, μούδιασμα, δυσκαμψία κλπ). Τέλος ορίζεται ο αριθμός και η περιοδικότητα  της εκτέλεσης του προγράμματος.

Η επικοινωνία επαναλαμβάνεται όποτε κριθεί απαραίτητη από τον φυσικοθεραπευτή για να αξιολογήσει εκ νέου την πορεία του ασθενή μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του.

Μέσα Επικοινωνίας Τηλέφωνο: 213 0153551 E-mail: pan.ampeliotis@gmail.com Messenger: ambeliotis panagiotis Viber: +306937191962 Whatsapp: +306937191962 Skype: Panagiotis Ampeliotis